W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą NW Spółka
    z ograniczoną odpowiedzialnością „MG8” Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-832) przy ul. Szkolnej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000624549, NIP: 7831743664, adres e-mail:nw-mg8@malegarbary8.pl, tel. +48 61 851 85 78.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych (w tym w celu odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. tj. na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody, do czasu jej wycofania.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są spółka pod firmą Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo Sp. z o.o. oraz dostawcy usług informatycznych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.
  6. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.