30.11.2017

Listopad 2017

Działa już w pełni zorganizowane zaplecze kontenerowe Biura Budowy.
Zakończyliśmy wszelkie prace fundamentowe. Rozpoczęliśmy prace ziemne pod płytę fundamentową. Montujemy rozpory zabezpieczające ścianę szczelinową. Przygotowujemy dno wykopu.

Wykonujemy instalacje podposadzkowe, montujemy separator, wylewamy beton podkładowy, kładziemy izolację z mat bentonitowych i zbroimy płytę fundamentową pod segmentem frontowym.

13.10.2017

Sierpień / Wrzesień / Październik 2017

Pod koniec lipca zakończyliśmy prace rozbiórkowe.
Obecnie trwają prace fundamentowe.

20.07.2017

Czerwiec / Lipiec 2017

Rozpoczęliśmy prace porządkowe, w tym uporządkowaliśmy istniejące na terenie inwestycji sieci i przyłącza. Wykonaliśmy prace rozbiórkowe istniejących obiektów.

20.06.2017

Formalności zakończone. Zaczynamy budowę!