Kwiecień 2018

Na budowie pracę rozpoczął drugi żuraw wieżowy, który obsługuje głównie segment B.
Aktualnie zbroimy i szykujemy do betonowania strop nad I piętrem segmentu B. Parter oraz I piętro posiadają już komplet ścian wydzielających lokale i korytarze.

W segmencie A zabetonowaliśmy strop nad parterem oraz wykonaliśmy wszystkie ścianki. Wykonaliśmy także rampę zjazdową do hali garażowej.