Czerwiec / Lipiec 2017

Rozpoczęliśmy prace porządkowe, w tym uporządkowaliśmy istniejące na terenie inwestycji sieci i przyłącza. Wykonaliśmy prace rozbiórkowe istniejących obiektów.